Sjælsø Maraton


Information og regler

Der er start, depot og mål på Soldraget 10, 3460 Birkerød.

(Særløb kan afholdes andre steder).


Løbet er et uformelt cannonball-løb, hvor du selv noterer din tid på listen i depotet og selv tager en medalje efter målgang.


Der er fælles start på det angivne tidspunkt. Mød op senest et kvarter før, så du kan blive briefet om eventuelle ændringer og særlige forhold på dagen og komme med på startfotoet. Der løbes en alternativ asfaltrute, hvis den primære rute er ufremkommelig.


Der er ikke mulighed for forskudt start. Tidsgrænsen for maraton er 6 timer. 


Selv om ruten ikke er helt flad (ca. 500 højdemeter på maratondistancen på normalruten), er debutanter meget velkomne. Sig til, så vi kan hjælpe dig igennem og give dig en god oplevelse.


Parkering og offentlig transport
Der kan parkeres på Soldraget. Hold gerne i venstre side (ulige numre), så der er plads til, at vi kan løbe i højre side. Ved mange deltagere kan der parkeres på vejene i området eller på plejehjemmet.


Der kører S-tog til Birkerød. Stationen ligger 2 km fra Soldraget, og der kører busser mod Soldraget flere gange i timen. Se også deltagerlisten for at arrangere samkørsel eller opsamling.


Toiletter og omklædning

Der er adgang til et toilet på Soldraget 10, hvor der også kan klædes om. Her kan du også stille dine ting på eget ansvar.


Depot og forplejning
Ruten er planlagt, så depotet inde i carporten skal rundes ved hver omgang, selv om du ikke skal have noget. Depotet indeholder blandt andet slik, frugt, saltstænger, sodavand, saft og kakaomælk. Efter løbet er der øl, kaffe og fri adgang til depotet.


Der er selvfølgelig også mulighed for at medbringe egen forplejning og stille denne i depotet.


Der er som udgangspunkt ikke præmier. Løbet er non-profit og uden sponsorer.


Regler
Løbet er primært et maratonløb, og det gennemføres som udgangspunkt kun, hvis der er mindst 5 tilmeldte på maratondistancen. Til de fleste løb er der kortere distancer, så vi kan dele løbeglæden og den flotte natur med så mange som muligt. 


Du er selv ansvarlig for at måle din sluttid. 

Uret må under ingen omstændigheder stoppes undervejs.

Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.
Der er et ur i depotet som backup. Deltagelse sker på eget ansvar.


Løbsledelsens beslutninger og anvisninger skal respekteres.

Færdselsloven skal overholdes, og der skal vises hensyn til øvrige brugere af stier og veje. Der må ikke smides affald på ruten. Det gælder også geler, dunke og appelsinskræller. Vi skal selv rydde op, og vi må ikke genere naboerne eller andre brugere af naturen i området med vores efterladenskaber. Det må ikke kunne ses, at du har løbet på ruten.


Ved din tilmelding giver du tilladelse til, at billeder og resultater må vises på hjemmesiden og sociale medier.


Vi løber for sjov, så der er selvfølgelig pligt til at hjælpe medløbere, som falder eller på anden måde kommer i problemer.


Løbsreglerne for Klub 100 følges: https://klub100marathon.dk/loebskriterier/
Sjælsø og Jægerhytten


Sjælsø

Den 293 hektar store sø udgør kommunegrænsen mellem Rudersdal, Allerød og Hørsholm kommune. Sjælsø ejes af Gentofte kommune, som har brugt den som drikkevandsreservoir.


Der er planlagt og til dels gennemført en vandresti rundt om søen. På den nordlige side skal man dog følge en trafikeret vej uden cykelsti eller fortov for at komme rundt, så det er ikke helt oplagt til større løb. Vi har dog løbet Sjælsø Rundt med runder på 14 km. Søen er omkranset af militære arealer på vestsiden og til nordvest, mens der er skov på østsiden. Birkerød ligger syd for søen.


Der er en badeplads i Eskemose Skov. Vi løber normalt ikke helt ned til badepladsen, da det vil give nogle ekstra højdemeter på ret stejle stier.


En del af maratonruten følger Sjælsøstien og Rudersdalruten, som er en permanent og markeret maratonrute i kommunen.


Jægerhytten

Det siges, at det var i Jægerhytten, at Kong Christian den VII's dronning, Caroline Mathilde, og kongens livslæge, Struensee, afholdt hemmelige stævnemøder. De red ud fra Hirschholm Slot og mødtes i Jægerhytten i midten af 1700-tallet.


Nu er Jægerhytten en restaurant, som ejes af Rudersdal kommune og forpagtes ud.


Besøg Jægerhyttens restaurant.